Certifikáty

V zmysle platných zákonov nám boli vydané nasledovné certifikáty:

Osvedčenie o Akreditácii SÚDST, s.r.o -
Skúšobné laboratórium
SUDST - viac ako len autoservis...
Osvedčenie o Akreditácii SÚDST, s.r.o -
Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
SUDST - viac ako len autoservis...

Rozhodnutie o Autorizácii
SUDST - viac ako len autoservis...

Rozhodnutie o Akreditácií -
Úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
str.1
SUDST - viac ako len autoservis...

Rozhodnutie o Autorizácii -
Úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
str. 2
SUDST - viac ako len autoservis...