SUDST - viac ako len autoservis

Dotazník spokojnosti zákazníkov

Dotazník slúži na zistenie spokojnosti zákazníkov a výsledky budú slúžiť na zlepšovanie úrovne služieb poskytovaných SÚDST, s.r.o. Žilina.

Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* Vyžadované informácie.
Tento dotazník vypĺňate na základe využitia služieb z oddelenia: *
Typové skúšky vozidiel
Meranie spotreby paliva
Certifikácie, posudzovanie zhody výrobkov
Využili ste v minulosti služby v oblasti typových skúšok a odborných posudkov?
Využili ste v minulosti konzultácie, prednášky, školenia alebo konferencie v tejto oblasti?
Ako často navštevujete našu internetovú stránku?
Každý deň
Približne ráz za týždeň
Približne ráz za mesiac
Menej ako ráz za mesiac
Využili ste v minulosti iné, vyššie nešpecifikované služby?
Podnety na zlepšenie: Čo považujete za naše silné stránky:
Čo považujete za naše slabé stránky:
Návrhy na zlepšenie našej ďalšej spolupráce:
Aké služby Vám chýbajú v našej ponuke?
Názov spoločnosti:
Vyplnil (meno, funkcia):
Telefon:
E-mail: *
Info pre nás:

mad4media user interface design