SUDST - viac ako len autoservis

Divízia TEST - Homologizácia vozidiel

Ukážka z činnosti pri ktorej vykonávame odborný výkon skúšok hromadne vyrobených alebo dovezených cestných vozidiel podľa osobitných predpisov - smerníc ES a predpisov EHK OSN v ich aktuálnom znení.