SUDST - viac ako len autoservis

Divízia TEST - Certifikácia vozidiel

Ukážka vozidiel ktoré prešli skúšky jednotlivo vyrobených, dovezených alebo prestavaných vozidiel v našom zariadení - pre ich schválenie Obvodným úradom pre dopravu a pozemné komunikácie vrátane vypracovania návrhov ZTO.