Spoločnosť SÚDST, s.r.o. vznikla v roku 2000 ....

Momentálne máme dve divízie a to divíziu Autoservis a divíziu TEST

  

....